Feature Ad (728)

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

Filled Under:

Cách Viết Bài Thu Hoạch Sau Khi Thử Việc, có thể upload lên website

tháng 3 09, 2018

Báo Cáo Kết Qủa thử việc
Kính gửa : Ban quản lý Công Ty TNHH VIETBAIWEBSITE

Họ tên nhân viên thử việc : VIET BAI CHO WEBSITE
Vị trí công việc : nhân viên phòng LAB
Cán bộ hướng dẩn : KALI DAS và các nhân viên phòng LAB
Thời gian thử việc từ ngày 02/01/2018 đến ngày 01/04/2018
Viết Bài Cho website


Trong ba tháng thử việc dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ hướng dẫn cũng như của các bạn đồng nghiệp bằng sự chủ động học hỏi và cố gắng của bản thân. tôi đã nắm đựơc một số vấn đề cơ bản về cách làm việc và nhiệm vụ của phòng LAB. cụ thể như sau:
1. Về tính chất của các sản phẩm.
kiểm tra tỷ trọng của sản phẩm (SG).
kiểm tra Emulsion.
kiểm tra suspensibilyty.
kiểm tra Finess.
kiểm tra kich thước hạt (Particle Size).
kiểm tra độ nhớt (viscosity).
kiểm tra PH.
kiểm tra hàm lượng phần trăm bằng phương pháp chuẩn độ (titration).
kiểm tra AI.


Tôi đã được các bạn đồng nghiệp hướng dẫn để sử dụng các loại máy móc và các thiết bị phòng thí nghiệm của công ty.
máy quang phổ UV.
máy sắc kí khí GC.
máy sắc kí lỏng HPLC.
máy đo độ ẩm.
máy đo độ nhớt.
máy đo PH.
tủ sấy.
máy đo kích cở hạt.
cân phân tích.
máy làm nước cất.
máy lọc chân không.
Đối với các loại sản phẩm của công ty trong thời gian thử việc tôi đã được kiểm tra các tính chất như sau.
EC
Đo tỷ trọng SG
kiểm tra độ phân lớp Emulsion
kiểm tra PH
kiểm tra AI
SL
Đo tỷ trọng SG
kiểm tra PH
kiểm tra AI
WP
kiểm tra suspensibility
kiểm tra Finess
kiểm tra PH
kiểm tra AI
SP
kiểm tra PH
kiểm tra AI
SC
kiểm tra kích cỡ hạt (particle SiZe)
kiểm tra độ nhớt
kiểm tra SG
kiểm tra suspensibility
kiểm tra PH
kiểm tra AI

Tôi xin chân thành cảm ơn ban quản lý công ty và các bạn đồng nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong thời gian thử việc vừa qua.
Qua thời gian thử việc, tôi nhận thấy công việc phù hợp với khả năng và trình độ của tôi, tôi mong muốn được làm việc lâu dài tại Công ty. Tôi kính mong Công ty xem xét chấp thuận cho tôi được ký Hợp đồng lao động với Công ty. Tôi cam kết sẽ thực hiện theo đúng Nội qui, qui định của Công ty, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ và cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc được giao.


ngày 01 tháng 04 năm 2018
người viết báo cáoVietbaiwebsite.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét